Salenveien 12  3970 Langesund, Norway
Telefon: +47 35 96 32 70, epost: [email protected]
noende

VACJET er basert på tykkluft 6.5bar, er avhengi av tilført trykkluftt, til bruk for lettkran-system, innedørs i en produksjonhall. I hovedsak kan VacJet vakuum løfteutstyr enkelt festes til kran /krankroken og kobles til trykkluft eller strøm. De fleste bedrifter har eget system for trykkluft, og kan derfor ha store besparelser med vår VacJet vakuum løfteutstyr. VacJet vakuum løfteutstyr er enkel å håndtere, samt at egenvekten er meget lav.

Miljøvennlig vakuum løftere

Våre vakuum løftere bruker ikke olje. Derav ingen oljeforurensning, hverken til jord eller til luft.

Modeller

 • VACJET BP200 VH3 M 150kg - for benkeplater.

VacJet vakuum løfteutstyr i drift

Løft av komponenter med VacJet vakuum løfteutstyr gjøres i følgende rekkefølge:

 1. Når manometer har nådd 0,60 mmHg (på grønt felt), er det mulig å suge komponenten fast til sugekoppen(e).
 2. Før sugekoppen(e) inntil komponent som skal løftes, og la sugekoppen(e) slutte tett inntil komponenten.
 3. Vri ventilarm fra vakuum (0) av til vakuum på, (følg med på manometer) og komponenten blir sugd fast til sugekoppen(e).
 4. Når det er oppnådd 0,6 mmHg, (grønt felt på manometer) kan det løftes.
 5. For å frigjøre komponenten fra sugekoppen(e), vri ventilarm for vakuum på, til vakuum av. Når komponenten er frigjort, vri ventilarm i posisjon 0.
 6. Ved vertikalt løft, ventilarm (på styrepanel til høyre) for sylinder skyves opp, horisontalt løft, ventilarm skyves ned.
 7. Når VacJet settes bort, ikke er i arbeid, er det viktig at ikke sugekoppen(e) blir stående mot skarpe kanter, eller noe som kan deformere og ødelegge sugekoppen(e).

La VacJet vakuum løfteutstyr henge i løftekroken, eller stå på parkerings ben. VacJet vakuum løfteutstyr legges på siden for at ikke sugekoppen(e) blir skadet.

Alarm/varsel skal stå på når VacJet vakuum løfteutstyr er i drift. 

Sikkerhet ved bruk av VacJet vakuum løfteutstyr

Ved for lavt vakuum 0,5mmHg, blir det varselet alarm, med lyd/lys.

VacJet vakuum løfteutstyr vil ha vakuum i systemet for og opprettholde holdekraft i minimum 20 minutter. ( avhengig av tettheten på komponenten som løftes.

Vedlikehold av VacJet vakuum løfteutstyr

 • Sugekopp.
 • Sugekoppen(e) sjekkes ukentlig. (avhengig av bruken)
 • Sugekoppen(e) skiftes ut når den er slitt ned til et minimum, (må vurderes i hvert enkelt tilfelle) og når den ikke opprettholder holdekraft. (f.eks. sprekker i gummi)

Alarmboks på VacJet vakuum løfteutstyr.

Batterier i alarmboks lades etter behov.

Før VacJet løfteutstyr tas i bruk

 1. Heng VacJet vakuum løfteutstyr i løftekroken.
 2. Koble til trykkluftslange på inntak på VacJet vakuum løfteutstyr; sett på trykkluft, 5,5 bar og åpne ventilen for å tilføre luft til ejektor. P.S. Påse at ventilarm for; av vakuum på, står på 0. (rett opp) Alarmbryter arm på alarmboks, settes fra av til på. Lampe på alarmboks vil lyse grønn.
 3. Manometer viser vakuum ned i 0,80 psi-bar.
 4. VacJet vakuum løfteutstyr er nå klar til bruk.

Kontakt oss i dag for en prat om ditt behov for vakuum løfteutstyr, på telefon 35 96 32 70!

Kjøp direkte fra produsent!

Ved å kjøpe din Vacjet vakuumløfter for din bedrift direkte fra Vaclift AS, sparer du alle fordyrende mellomledd. Vacjet vakuumløfter er sertifisert og godkjent for Norske bedrifter.

 

Noen av bedriftene vi har levert Vacjet Vakuum Løfterere til:

Ruukki-front-page    nordan   norgesvinduet   frank-moenkongsberg